Історія лабораторії

Науково-навчально-дослідна лабораторія (ННДЛ) «Електроніка-Оріон» створена з метою об’єднання зусиль професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, магістрів і студентів кафедри фотоніки та лазерної інженерії (ФЛІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) Міністерства освіти і науки України та вчених державного підприємства Науково-дослідний інститут (НДІ) «ОРІОН» (м.Київ) для проведення прикладних досліджень, спрямованих на створення нових перспективних зразків приладів і пристроїв в НВЧ і оптичному діапазонах, в тому числі їх математичного моделювання та проектування, а також експериментального макетування виробів електронної техніки.

People

Історія створення лабораторії бере свій початок з 1966 року. У цей період була створена галузева науково-дослідна лабораторія (ГНДЛ) «Електроніка» відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР (№ 163 від 20.02.1964 р) та спільним наказом Міністерства електронної промисловості СРСР і Міністерства освіти УРСР (№ 518/585 від 15.10.1966 р). Наукова діяльність ГНДЛ «Електроніка» була пов’язана з дослідженнями фундаментальних і прикладних задач в області НВЧ електроніки, включаючи вивчення фізичних процесів нелінійної взаємодії в приладах зі схрещеними електричним і магнітним полями. Першим науковим керівником лабораторії був доктор фізико-математичних наук, професор Шеїн О. Г.

У період з 1966 по 1975 робота лабораторії була тісно пов’язана з теоретичними і експериментальними дослідженнями магнетронних генераторів і підсилювачів. У роботі брали участь провідні підприємства Міністерства електронної і радіотехнічної промисловості СРСР.

У 1976 році науковий напрям лабораторії було переорієнтовано на вивчення проблем електромагнітної сумісності вакуумних НВЧ приладів і, зокрема, вивчення фізичних механізмів многочастотного взаємодії в приладах магнетронного типу. Наукові результати цієї роботи увійшли в галузевий довідник по рівням побічних коливань приладів магнетронного типу. У цей період співробітництво лабораторії значно розширилося і було пов’язане з такими підприємствами як головна організація МЕП СРСР науково-виробниче об’єднання (НВО) «ІСТОК» (м. Фрязіно, Московська область), ОКБ при заводі «ПЛУТОН» (м. Москва), ОКБ при заводі «ГРАНІТ» (м. Ростов-на-Дону), ОКБ при НВО «ТАНТАЛ» (м. Саратов), а також з низкою академічних інститутів АН СРСР і УРСР. Тривала й плідна робота в цей період позначилася в створенні наукової школи з математичного моделювання нелінійних процесів в НВЧ приладах магнетронного типу. Результати роботи лабораторії були визнані провідними фахівцями в області вакуумної НВЧ електроніки МЕП СРСР. Розроблене співробітниками і аспірантами лабораторії спеціалізоване програмне забезпечення, включаючи двовимірні і тривимірні математичні моделі приладів магнетронного типу, було в той час унікальним та відповідала кращим світовим програмним продуктам, які застосовувалися для вивчення особливостей нелінійної взаємодії і проектування НВЧ приладів магнетронного типу.

У 1993 році з ініціативи наукового керівника лабораторії доктора фізико-математичних наук, професора Чурюмова Геннадія Івановича лабораторія «Електроніка» була реорганізована в ННДЛ «Електроніка» кафедри мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв (МЕПП) ХНУРЕ. Це дозволило зберегти науковий напрямок і науково-технічний потенціал лабораторії та продовжити роботу, пов’язану з дослідженням нелінійних процесів у вакуумних приладах НВЧ.

Найбільш ефективно науково-дослідницька робота лабораторії почала реалізовуватися з 2000 року, коли з ініціативи наукового керівника лабораторії доктора фізико-математичних наук, професора Чурюмова Г.І. лабораторія «Електроніка» була реорганізована в ННДЛ «Електроніка-Оріон». Нова лабораторія стала загальною лабораторією ХНУРЕ і головного підприємства України в області НВЧ електроніки НДІ «ОРІОН» Міністерства промислової політики України (м.Київ). Це дозволило зберегти науковий напрямок і науково-технічний потенціал лабораторії та продовжити роботу. Об’єднання зусиль професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, магістрів і студентів кафедри ФОЕТ і вчених державного підприємства НДІ «ОРІОН» дало новий потужний імпульс творчої діяльності лабораторії. Головною метою лабораторії стало проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на вивчення нових фізичних принципів і створення на їх основі перспективних зразків приладів і пристроїв в НВЧ, терагерцевому і оптичному діапазонах.

У різні роки в ННДЛ «Електроніка – Оріон» працювали наукові співробітники д.ф.-м.н., проф. Грицунов О.В. і к.ф.-м.н., доц. Старчевский Ю.Л.; аспіранти: Мединський В., Буц О.В. (к.ф.-м.н.), Уст’янцев М.А. (PhD), Максимов І.С. (к.ф.-м.н., PhD), Назаренко Ю., Мустецов Т.М. (к.т.н.), Копоть М.А., Мєшков К.С., Басраві К.М. (к.ф.-м.н., Сирія), Галстян С.Г., Терещенко В.В., Пісаренко Д.В .; м.н.с. Ісаєва О.Б., інженер Штань Н.Ф. і стажист-дослідник Пилипенко В.В.

В даний час в лабораторії працюють наукові співробітники: д.ф.-м.н., проф. Одаренко Є.М., Фролова Т.І. (к.ф.-м.н., доцент), Герасимов В.П. (к.ф.-м.н., с.н.с.), Екезлі А.І. (к.ф.-м.н., н.с.), аспірант Сашкова Я.В., старший інженер Іванцов В.П., а також магістри і бакалаври кафедр ФЛІ і МЕПП ХНУРЕ.

Науковий керівник лабораторії – доктор фізико-математичних наук, професор Чурюмов Г.І.

Завідувач лабораторією – доктор фізико-математичних наук,

професор Одаренко Е.Н.